Vestingstad Klundert

Rond 1250 ontstond, gelegen aan gunstig vaarwater, het dorp Die Overdraghe. Het lag aan een riviertje met diezelfde naam, tussen de Mark en het Hollands Diep. Toen het riviertje verzandde, werd een nieuw vaarwater gegraven: De Niewervaert. Het dorp nam spoedig deze naam over: Niervaart.

Rond 1250 ontstond, gelegen aan gunstig vaarwater, het dorp Die Overdraghe. Het lag aan een riviertje met diezelfde naam, tussen de Mark en het Hollands Diep. Toen het riviertje verzandde, werd een nieuw vaarwater gegraven: De Niewervaert. Het dorp nam spoedig deze naam over: Niervaart.

In het midden van de vijftiende eeuw moest het dorp prijsgegeven worden aan de zee In 1558 werd het gebied waar eens Niervaart had gelegen ingedijkt en ingepolderd, op die plaats werd toen het dorp De Clundert gesticht. De laatste naam is gebleven: we spreken nu alleen nog maar over Klundert. Lokaal wordt het stadje ook wel De Klundert genoemd.

In 1357 kreeg Klundert, dat tot 1813 tot Holland behoorde, stadsrechten van de heer en vrouwe van Strijen. In 1362 werd het een eigen heerlijkheid, die aan Jan I van Polanen toeviel. Deze was ook heer van Breda en via hem vererfde de heerlijkheid aan de Nassau's, later prinsen van Oranje. Tot 1881 is veel land binnen de gemeente van een of meer leden van dit adellijk, vanaf 1813 koninklijk, huis gebleven. In dat jaar werden de landerijen staatseigendom.

Al vroeg in haar geschiedenis werd Klundert geplaagd door rampen. In 1420 brandde de stad af. Het jaar daarop werd het gehele gebied overstroomd tijdens de Sint Elisabethsvloed. Maar spoedig begon de terugwinning van land op het water. In 1558 werd een dijk aangelegd langs het Hollands Diep en daarmee was een groot gedeelte teruggewonnen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd Klundert in 1944 door terugtrekkende Duitse troepen in brand gestoken. Net enigszins hersteld, overstroomde in 1953 90% van haar grondgebied. Vanaf toen is een rigoureuze restauratie opgezet, die de plaats maakte tot wat het anno 2006 nog is.

In 1583 kreeg de stad een omwalling, aangelegd op last van prins Willem I van Oranje-Nassau. Vanaf toen was het een onderdeel van de Zuid-Hollandse vestinggordel. Ook prins Maurits had een zwak voor de stad: hij schonk het zijn raadhuis. In 1793 ondervonden de toen oprukkende Franse troepen hier de eerste tegenstand, die hen uiteindelijk zouden dwingen tot terugtrekking. Ons land bleef vervolgens nog ongeveer twee jaar onafhankelijk.

De omwalling is van1931 tot 1979 onderworpen geweest aan een grondige restauratie. Tegenwoordig zijn de wallen een bezienswaardigheid geworden.

Door zijn ligging aan goed vaarwater is het Klundert economisch niet slecht vergaan. Het industrieterrein Moerdijk is voor een groot deel op Klunderts grondgebied gebouwd. Vanaf 1997 maakt Klundert deel uit van de gemeente Moerdijk.